Geleceğin Gezgin Grupları 2030

Geleceğin Gezgin Grupları 2030

Amadeus ve Future Foundation 2030 yılında ortaya çıkacak gezgin gruplarının haritasını çıkardı. Yeni gruplara dair öngörüler, gelecekte tüketicilerle daha iyi iletişim kurup daha kaliteli hizmet vermek isteyen seyahat sektörü oyuncularına yol gösterecek.

Geçtiğimiz bir kaç on yılda, tüketici gruplarının farklı özellikleri sebebiyle farklı ürünlerle, hizmetlerle ve pazarlama mesajlarıyla ilgilenmeleri pazarlama dünyasında genel olarak kabul edilen bir gerçek oldu. ‘Segmentler’ ya da ‘kitleler’ olarak adlandırabileceğimiz bu gruplar bulundukları yer, ihtiyaç duydukları ürünler, demografileri, ürün tüketimleri gibi özellikleriyle birbirinden ayrılıyor. 
Son yıllarda pazarlamaya dair yayınlarda ‘tek segment’ anlayışı hakkında çokça yazılıp çizildi. Bu anlayış, günümüzde tüketicilerin kendilerine özel hazırlanmış ürün ve hizmetlerle, sadece kendilerine özel bir yaklaşım görmek istedikleri anlamına geliyor. Bu anlamda tüketicileri özelliklerine göre gruplayarak anlamanın günümüzde ve yakın gelecekte geçerli bir yöntem olacağına inanıyoruz.
 
Biz de bugünden geleceğe baktık ve 15 yıl sonra yollara düşecek olan gezgin gruplarına dair öngörülerde bulunmaya çalıştık. Yeni gezgin gruplara daha kapsamlı ve derinlemesine yaklaşarak ‘psikografik’ bir yaklaşımla seyahat amaçlarıyla beklentileri ve özelliklerindeki benzerliklere dayanarak yeni gezgin gruplarını inceledik. 
 

Raporda 2030 yılında karşımıza çıkacak 6 farklı gezgin grubun özellikleri, davranışları, öncelikleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili araştırma sonuçları yer alıyor: Rahatlık Arayanlar, Ödül Avcıları, Sosyal Medyacılar, Kültür Meraklıları, , Etikçiler ve Zoraki Gezginler and Obligation Meeters.