Industry affairs

Let's shape the future of travel

Oddělení Industry Affairs spolupracuje s hlavními zainteresovanými stranami z cestovního a turistického průmyslu po celém světě v oblastech společného zájmu a snaží se zlepšit konkurenceschopnost a udržitelnost celého odvětví v budoucnosti.

Oddělení Industry Affairs, pod vedením Svenda Leirvaaga, představuje zdroj pro cestovní ruch, rozhodující činitele a vládní organizace na národní, regionální i globální úrovni. Amadeus Industry Affairs svými postřehy, znalostmi a názory aktivně přispívá k podpoře efektivity, transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěži v cestovním ruchu.

Oddělení Industry Affairs také řídí závazky společnosti Amadeus v oblasti společenské odpovědnosti a ochrany životního prostředí a podporuje projekty, které mohou skutečně pomoci komunitám a životnímu prostředí v oblastech, kde Amadeus působí. Využíváme při tom zdroje, které činí naši společnost jedinečnou – naše zaměstnance a jejich nadání, technologické možnosti a přední postavení v globálním turistickém průmyslu.

Oddělení dohlíží na závazky společnosti Amadeus a konstruktivně pracuje s vládními úřady ve snaze nejen zajistit přísné dodržování jejich nařízení, ale také zlepšit legislativní řešení a především posílit práva spotřebitelů na poctivé a nezkreslené informace.

Společnost Amadeus je členem několika oborových asociací a další podporuje.  Jsme přímým členem ITSA a ETTSA, přidruženým členem ECTAA a aktivně podporujeme Open Allies.

Oddělení Amadeus Industry Affairs se snaží sjednotit společnosti v cestovním průmyslu v oblastech společného zájmu a zlepšit udržitelnost a konkurenceschopnost celého cestovního řetězce.

Další informace o nejnovějších akcích oddělení Industry Affairs najdete na stránce Novinky a na blogu Amadeus.