Ancillary services

460x180_AncillaryServices_header

Amadeus zjednodušil nabízení doprovodných služeb. Umožňuje vám posílit loajalitu zákazníků a udržet konkurenceschopnost.

 Objevte, co všechno je vám dnes dostupné.

Zůstaňte konkurenceschopní.
Protože již 47 % cestujících nakupuje doprovodné služby přímo na internetu, je nabízení těchto služeb vašim zákazníkům klíčové pro udržení vaší konkurenční výhody oproti zbytku průmyslu cestovního ruchu. Tento posun je zároveň podstatnou příležitostí pro vás. Díky ní můžete nadále prokazovat svou sílu v roli cestovního poradce nabízením a knihováním letenek plně upravených dle potřeb zákazníka.

Bezproblémový a integrovaný
Abyste mohli této příležitosti co nejlépe využít, společnost Amadeus vyvinula plně integrované řešení, které má ve středu zájmu ziskovost vaší firmy. Nabízení doprovodných služeb je nyní zcela provázáno s postupy knihování. Ať už používáte grafické rozhraní nebo kryptické vstupy, knihování a oceňování doprovodných služeb je stejně snadné jako knihování leteckých tarifů. Intuitivní katalog minimalizuje čas potřebný pro školení, takže můžete věnovat více času tomu, abyste svým zákazníkům poskytovali ještě lepší služby.

Nabídky doprovodných služeb jsou dostupné přes více míst prodeje, včetně řešení Amadeus Selling Platform a Amadeus e-Travel Management, což vám dovoluje podchytit každou prodejnípříležitost. Rezervace doprovodných služeb jsou propisovány napříč vaší mid-office a back-office, takže máte dokonalý přehled o svém obchodování při minimalizaci rizika chyb.

Buďte transparentní.
Konkurovat službami je o mnoho snazší než konkurovat cenou. Můžete být transparentní od samého začátku a zákazníkům říkat, co je zahrnuto v tarifu a co je navíc při zohlednění jejich členství ve věrnostních programech. Toto vám umožní vybudovat silné vztahy se zákazníky založené na důvěře a spřízněnosti.

Loajalita zákazníků
Poskytování skvělých služeb přináší věrné a zákazníky. Průzkum firmy McKinsey & Co. zjistil, že stálý zákazník víc utrácí, je méně citlivý na cenu a s větší pravděpodobností bude propagovat vaši firmu.

Amadeus je jiný, lepší.
Po uvedení dynamického katalogu služeb v roce 2010 se Amadeus stal prvním hráčem v cestovním ruchu, který cestovním kancelářím poskytl vše potřebné, aby mohly účinně reagovat na měnící se trendy v cestování. Naše společnost se navíc intenzivně snaží zabezpečit nabídku doprovodných služeb podepisováním dohod o poskytování plného obsahu s leteckými společnostmi zahrnujícími své volitelné služby.

Hlavní výhody
 • Amadeus je první GDS, který dnes nabízí katalog doprovodných služeb integrovaný do profesionálního prodejního rozhraní.
 • Přináší vám rozšířenou škálu služeb na prodej v rámci vaší preferované knihovací platformy.
 • Zlepšuje vaše služby zákazníkům: vyšší rovnocennost nabídek leteckých přepravců dává vašim zákazníkům větší výběr.
 • Pomáhá vám udržet si zákazníky a konkurenceschopnost, posiluje vaši přidanou hodnotu v roli cestovního poradce.
 • Podporuje všechny postupy pomocí standardizovaných postupů a funkcionality pro minimální dopad na vaše pracovní postupy.
Hlavní funkce
 • Kompletní přehled o zahrnutých volitelných službách nabízených leteckými přepravci pro každý tarif pomocí dynamického katalogu.
 • Výběr mezi grafickým a textovým zobrazením katalogu, informativní ocenění služeb.
 • Prodej služeb je navíc podporovaný jak v čas koupě letenky, tak po jejím vydání, což vám dává celou řadu up-selling příležitostí.
 • Vícekanálové: offline i online.
 • Plně integrované s PNR pro mid/back-office proces přes nové řešení Amadeus Interface Record: zmenšuje objem práce navíc a riziko chyb, čímž zabezpečuje příjmy a zlepšuje náležitou poprodejní péči o cestující.
 • Automatické vystavení dokladů.
 • Snadno použitelné nástroje pro nakupování tarifů, které vám umožní vyhledávat tarify na základě služeb a pak automaticky porovnávat celkovou cenu pro vaše zákazníky založenou na tarifu i službách (fáze 3).

Začleňování doprovodných služeb leteckých společností jako součást nabídky svým zákazníkům vám umožní udržet spokojenost zákazníků a zvýšit efektivitu za udržení konkurenceschopnosti.

Podívejte se, na kterých trzích mohou být doprovodné služby knihovány:
 • Finsko, Itálie, Španělsko, Polsko, Benelux, Francie, Skandinávie, Lotyšsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Estonsko.
Coverage map