• Strona główna
  • O nas
  • Sprawy branżowe

Industry affairs

Dział Industry Affairs współpracuje z najważniejszymi uczestnikami światowego rynku turystycznego w obszarach wspólnych interesów w celu poprawy konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju branży w przyszłości.

Dział Industry Affairs kierowany przez Svenda Leirvaaga jest zasobem dla branży turystycznej, nauki, decydentów i instytucji rządowych na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Dział Industry Affairs firmy Amadeus aktywnie działa na rzecz poprawy efektywności, przejrzystości i uczciwej konkurencji w branży turystycznej, oferując swoje spostrzeżenia, wiedzę i opinie.

Dział Industry Affairs zarządza także zobowiązaniami firmy Amadeus w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Wspieramy projekty, które są istotne dla społeczności i środowisk, w których firma Amadeus jest obecna. W tych staraniach angażujemy zasoby, które stanowią o wyjątkowości firmy Amadeus – naszych pracowników i ich talent, nasze możliwości technologiczne, i wiodącą pozycję w branży turystycznej na poziomie globalnym.

Dział Industry Affairs nadzoruje zobowiązania regulacyjne firmy Amadeus. Angażujemy się konstruktywnie w działania instytucji rządowych nie tylko, by zapewnić ścisłą zgodność z przepisami, ale także w celu poprawy rozwiązań politycznych, w szczególności poprawy prawa konsumenta do uczciwej i obiektywnej informacji.

Amadeus jest członkiem kilku stowarzyszeń branżowych i/lub je wspiera.  Jesteśmy bezpośrednim członkiem ITSA i ETTSA, członkiem stowarzyszonym ECTAA i zagorzałym zwolennikiem Open Allies.

Dział Industry Affairs firmy Amadeus pracuje nad integracją branży turystycznej w obszarach wspólnych interesów i troski oraz nad poprawą zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności całego łańcucha tworzenia wartości w turystyce.

Więcej informacji o ostatnich działaniach działu Industry Affairs można uzyskać na naszej stronie Aktualności i na blogu firmy Amadeus.