• Strona główna
  • O nas
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

null

Firma Amadeus angażuje się w stymulowanie awansu społecznego i wydajności środowiskowej. Wykorzystujemy talent i entuzjazm naszych pracowników oraz naszą technologię i znajomość globalnej branży turystycznej w celu nawiązania partnerstwa, które umożliwi rzeczywisty postęp.

Zatrudniając 10 000 pracowników i działając w blisko 200 krajach całego świata, firma Amadeus dostrzega swoją odpowiedzialność społeczną i środowiskową. W związku z tym nasze decyzje biznesowe opierają się nie tylko na oczekiwaniach finansowych partnerów, z którymi się stykamy, lecz także na natychmiastowym i długofalowym wpływie naszych działań na społeczności i środowisko.
 
Od momentu powstania firma Amadeus cieszy się stałym wzrostem i przyczynia się do transformacji i sukcesu biznesowego globalnej branży turystycznej. Prowadzimy stały dialog z naszymi partnerami, by zrozumieć ich oczekiwania wobec firmy Amadeus - na rynku, w miejscu pracy i w społecznościach, w których prowadzimy działalność. Nasze działania w zakresie odpowiedzialności społecznej są odpowiedzią na ich rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wobec firmy Amadeus.
 
Nasza strategia polega na rozwijaniu projektów odpowiedzialności społecznej wspólnie z korzystającymi z nich społecznościami i - dla lepszej skuteczności - z innymi podmiotami lokalnymi i międzynarodowymi. Do realizacji projektów wykorzystujemy wybrane składniki naszych wyjątkowych zasobów, dzięki którym odnieśliśmy taki sukces: pracowników, technologię, znajomość branży turystycznej i relacje biznesowe. Programy CSR firmy Amadeus opracowujemy, zapewniając optymalną kombinację zasobów, aby nasze zaangażowanie w pomoc społecznościom i w ochronę środowiska przynosiło wymierne, pozytywne efekty.
 
W tym kontekście program Travel Further jest symbolem naszego dążenia do wykraczania ponad standardy. Ponad oczekiwania. Ponad codzienność. W istocie program Travel Further narodził się z aspiracji do wykraczania poza przeciętność. Do dostarczania więcej, niż jest wymagane. By zapewnić, że nasz wkład w rozwój świata nie ogranicza się tylko do postępu komercyjnego. W firmie Amadeus wierzymy, że tylko dzięki współpracy możemy osiągać więcej, Travel Further.
 
Śledź na bieżąco aktualności dotyczące naszego programu odpowiedzialności społecznej na blogu lub w kanale YouTube firmy Amadeus.