Połączona przyszłość

Shape the future of travel

Nasze cele powstają z wizji, wartości, strategii biznesowej i obietnicy marki obejmującej wspieranie naszego celu jako spółki i współpracy z klientami i partnerami, aby kształtować przyszłość turystyki.

Firmę Amadeus stworzono w 1987 r., w odpowiedzi na wyzwanie, przed którym stały linie lotnicze: jak sprzedawać bilety łatwiej, na bardziej międzynarodową skalę, w bardziej wydajny sposób. Firma Amadeus opracowała takie rozwiązanie. 

Zarówno wówczas, jak i obecnie, wszystko kręci się wokół innowacji i technologii.

Rozwinęliśmy się przede wszystkim w kierunku e-Commerce i IT, ale wciąż skupiamy się na przyszłości i chcemy odgrywać kluczową rolę w naszej branży. 

Opieramy naszą ambicję na wizji, wartościach, strategii biznesowej i obietnicy marki, które połączyliśmy, aby wspierały cel działalności naszej firmy; chcemy pracować z klientami i partnerami, aby razem kształtować przyszłości turystki.

Nazywamy go ‘kompasem ambicji’.  Zobacz sam; więcej informacji zamieszczono w sekcji poświęconej naszej obietnicy.

Our ambition