Wydarzenia

Amadeus uczestniczy w najważniejszych imprezach branżowych we wszystkich częściach świata, aby przedstawić swój punkt widzenia i swoje rozwiązania. Jest to wyjątkowa szansa na spotkanie się i porozmawianie z nami w nieformalnym otoczeniu.